zicht op de Demer
De geschiedenis van de Grashoppers

 

In koesterden enkele wandelaars het idee om een wandelclub op te richten op de Keiberg. De nodige informatie werd ingewonnen, papieren ingevuld en er werd naar een naam gezocht.

Het dochtertje van de toenmalige voorzitter, Dhr Willems, koos voor het Engelse woord Grasshopper, wat sprinkhaan betekent. Deze werd naar het Nederlands omgezet en de naam van de wandelclub was een feit “De Grashoppers”.

In werd op de Algemene Vergadering van het BPWC de aanvraag om te starten met wandelclub “De Grashoppers” definitief aanvaard. Reeds in kregen we op de Algemene Vergadering van het VWF ook gunstig advies en mochten we als erkende wandelclub op Paasdag onze eerste tocht op de Keiberg organiseren waar we 407 deelnemers mochten ontvangen. Dit was voor ons een groot succes.

De club waarvan Jean Frederickx na de tocht voorzitter werd, mocht datzelfde jaar afsluiten met 65 leden. Op heden is de wandelclub uitgegroeid tot meer dan 400 leden en het bestuur uitgebreid tot 7 leden.

Om de leden op de hoogte te houden van de nodige informatie werd in het clubblad “Het Hoppertje” boven de doopfond gehouden.

Aangezien het aantal deelnemers op de door de club ingerichte tochten bleef stijgen waren we verplicht om tegenbezoeken aan de deelnemende clubs te doen. Deze bezoeken worden altijd in groepsverband georganiseerd. Het bleef niet bij binnenlandse busuitstappen en wandelweekends. In vertrokken we voor de 1ste maal naar Oostenrijk. Sindsdien wordt er elk jaar een buitenlandse uitstap georganiseerd.

Uiteraard zijn er nog heel wat medewerkers die geholpen hebben om van “De Grashoppers” te maken wat ze nu zijn. Aangezien het praktisch onmogelijk is om iedereen hier met naam te vermelden, bieden wij hiervoor onze excuses aan, maar wel onze algemene dank.

Het bestuur