zicht op de Demer
Ongeval

Verzekering

Daar onze club is aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen, is ieder lid van de Grashoppers verzekerd tegen persoonlijke ongevallen met lichamelijke schade.

  • Deze verzekering is geldig tijdens de wandeltochten alsook tijdens de verplaatsing over de kortste weg naar en van de wandeltocht.
  • Let wel ! je bent alleen verzekerd tijdens de wandeltocht als je voor deelname betaald hebt en in het bezit bent van een ingevulde inschrijvingskaart.
  • Wandelaars die het parcours bewandelen voor het vertrekuur (vermeld in de wandelkalender) en niet in het bezit zijn van een ingevulde inschrijvingskaart, zijn niet verzekerd.
  • Je bent eveneens verzekerd tijdens de tocht qua burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden.

Wat te doen bij ongeval?

Algemene regel

Bij ongeval tijdens het wandelen: de Voorzitter van de organiserende club verwittigen, een ongevalsaangifte moet onmiddellijk op de organisatie ingevuld worden door het secretariaat. Eventueel moeten de gegevens vervolledigd worden door uw arts endaarna opgestuurd worden naar het adres welk vermeld is op het formulier.

Nog enkele tips:

  • Maak van alle documenten een kopie.
  • Zorg dat je steeds in het bezit bent van je identiteitskaart.
  • Laat ook bij twijfel een ongevalaangifte invullen.
  • Verwittig ook steeds je eigen club bij ongeval met lichamelijke schade.
  • De ongevalverklaring dient volledig ingevuld, ondertekend waar nodig, binnen de 48 uur bezorgd te worden aan Wandelsport Vlaanderen. Indien het formulier laattijdig binnen is, komt de verzekeringsmaatschappij niet meer tussen. Formulieren zijn steeds te verkrijgen bij de inrichtende club. Meer informatie kan u steeds verkrijgen bij de voorzitter.